Bulmaca Sözlüğü, çengel, kare, halka, altıgen çengel bulmaca, sözcük avı, gazetelerde ve posta gazetesi bulmacalarında sorulan Fotomekanik İşlemlerde Duyarlı Tabaka Önüne Yerleştirilen Kareli Veya Ağımsı Saydam Bir Malzemeden Oluşan Elek Sorusunun cevabı aşağıdadır ?

  • TRAM