T harfi ile başlayan kare, çengel, kelime avı ve gazete bulmacalarında sorulan kelime-cümle-deyim ve sorularının bulmaca anlamı için başlıklara bakabilirsiniz.

 1. Tuzsuz Taze Peynirden Nişasta Ve Pirinç Unu Konarak Yapılan Bir Helva
 2. Tuzlu Hamurdan Yapılan İnce Uzun Çubuk,Tuzlu Çubuk
 3. Tuzlanmış Ve Deri Tuluma Bastırılmış Peynir
 4. Tuzlalarda Deniz Suyu Çekilen Bölüm
 5. Tuzak,Kapan
 6. Tüysüz,İnce,Sık Dokunmuş Yün Kumaş
 7. Tüysüz Şeftali De Denilen Bir Meyve
 8. Tüylü,Kıllı Çuha,Kebe
 9. Tüylü Kundura Derisi
 10. Tüyleri Kara,Meyve Ve Böceklerle Beslenen Ötücü Bir Kuş
 11. Tütünleme Suretiyle Kurutulmuş Ringa Balığı
 12. Tütün Yapraklarından Çıkarılan Ve Sigarada Bulunan Zehirli Madde
 13. Tütün Yaprağı Dizisi
 14. Tütün Yaprağı Dizesi
 15. Tütün Hevengi,Tütün Dizmek,Kurutmak Ve İşlemek İçin Kullanılan Üstü Kapalı Sergi
 16. Tütün Fidelerinin Yetiştirildiği Yatak
 17. Tütün Fidelerini Örtmek İçin Kullanılan Hasır Veya Ottan Örtü
 18. Tütün Dumanının Bıraktığı Yağlı Kir
 19. Tutuk Dilli,Pepe
 20. Tutturgaç
 21. Tütsü Kabı
 22. Tutam
 23. Tutak,Sap
 24. Turunçgillerden Tadı Acımsı Bir Meyve,Greyfurt
 25. Turşusu Yapılan Bir Tür Soğan
 26. Turpgillerden,Yağlı Tohumlu Mevsimlik Bir Bitki
 27. Turna Türü
 28. Türlü Eşya Ve Öteberinin Satıldığı Pazar Yeri
 29. Türlü Dokuma Maddelerinden Yapılan İnce Halat
 30. Türlü Bitkilerin Yaprak Ve Kabuklarıyla Kokulandırılmış Acımtırak Bir İçki
 31. Turku’nun İsveç’teki Adı
 32. Türkmenler Arasında Oynanan Bir Halk Oyunu
 33. Türkmenistan’da Eski Orta Asya Kenti
 34. Türkmenistan’da Dokunan Değerli Bir Halıya Verilen Ad
 35. Türkmenistan’da Bir Kent
 36. Türklerin Egemen Olduğu Yerlerde Yaşayan Arap Ve İranlılara Verilen Ad
 37. Türklere Özgü Bir Şekerleme
 38. Türkler Anlamında Eski Sözcük
 39. Türkiye’nin 4. Büyük Gölü
 40. Türkiye’den Göç Eden Yunanlıların Oluşturduğu Müzik Türü
 41. Türkiye İle İran Arasındaki Gümrük Kapısı
 42. Türkiye İle Gürcistan Arasındaki Sınır Kapısı
 43. Türkiye İle Ermenistan Arasındaki Sınır Kapısı
 44. Türk Üniversitelerinde En Az Beş Yıl Profesörlük Yapmış,Bilimsel Çalışmalarıyla Kendini Tanıtmış Öğretim Üyeleri Arasından Seçilerek Bir Kürsünün Yönetimiyle Görevlendirilen Kimseye Verilen Unvan
 45. Türk Tuluat Tiyatrosunda Baş Komik Görevindeki Uşak Tiplemesi. Hımbıl,Alık
 46. Türk Müziğinde Oldukça Kıvrak Bir Usul
 47. Türk Müziğinde Kullanılan Zilsiz Büyük Tef
 48. Türk Müziğinde İki Makamın Ortak Adı
 49. Türk Müziğinde Fasıl Topluluğuna Verilen Ad
 50. Türk Müziğinde Birleşik Bir Makam
 51. Türk Müziğinde Bir Usul
 52. Türk Müziğinde Bir Oyun Havası
 53. Türk Müziğinde Bir Makamı, Kendi Perdelerinden Daha Tiz Yada Pes Perdelerde Çalma İşi
 54. Türk Müziğinde Bir Makamdan Yada Bir Usulden Başkasına Geçmek
 55. Türk Müziğinde Bir Makam
 56. Türk Müziğinde Bir Makam Adı
 57. Türk Müziğinde Bileşik Makam
 58. Türk Müziğinde Az Kullanılmış Pek Az Bilinen Bir Zurna Türü
 59. Türk Lehçelerinden Biri
 60. Türk Kentlerinin Çoğunda,Surla Çevrili Alanın Dışında Kalan Yerleşmelere Verilen Ad
 61. Türk Halk Müziğinde Kullanılan Cura,Bulgari,Bağlama Gibi Telli Ve Çalgıçla Çalınan Çalgıların Genel Adı
 62. Türk Halk Müziğinde Bir Türkü Türü
 63. Türk Halk Müziğinde Bağlama Ailesinden Çalgıların En Küçük Boylusu.Tezene İle Çalınan İki Yada Üç Telli Halk Sazı
 64. Türk Aşıklık Geleneğinin Ve Aşık Edebiyatının Etkisiyle Anadolu’da Ve Azerbaycan’da Yetişen,Türkçe Ve Ermenice Şiirler Söyleyen,Öyküler Anlatan Ermeni Asıllı Aşıklara Verilen Ad
 65. Turfanda Zamanı
 66. Tunus’un Plakası
 67. Tunus Kıyılarında Kullanılan Üç Direkli Yelkenli Tekne
 68. Tuna Nehrinde Hafif Savaş Gemisi Olarak Veya Yük Ve İnsan Taşımakta Kullanılan Bir Çeşit Gemi
 69. Tuna Irmağında Kullanılan Bir Çeşit Yolcu Gemisi
 70. Tumturaklı Konuşma
 71. Tümör
 72. Tümevarım
 73. Tümden Çıplak Olarak Açık Havada Yaşamayı Savunan Öğreti
 74. Tulum
 75. Tülbent İle Patiska Arası İnce Patiska Arası İnce Pamuklu Bir Bez
 76. Tükürükte Bulunan Ve Nişastanın Sindirilmesine Yarayan Enzim
 77. Tüketici
 78. Tuğlaların Harçla Doldurulup Düzeltilen Aralığı
 79. Tuğla Ve Harçla Örülmüş,Alttan Obruk,Yarım Silindir Biçiminde Tavan Örtüsü
 80. Tüccar
 81. Tüberküloz Tedavisinde Kullanılan Bir Antibiyotik
 82. Tropikal Ormanlarda Yaşayan Tavuğa Benzer Bir Kuş
 83. Tropikal Denizlerin Az Derin Sularında Yaşayan Bir Yengeç Cinsi
 84. Tropikal Bölgelerdeki Denizlerde Kesiksiz Esen Bir Takım Rüzgarların Adı
 85. Tropikal Bölgelerde Yetişen Ve Yumruları Besin Olarak Kullanılan Bir Bitki
 86. Tropikal Bölgelerde Yetişen Ve Yapraklarından Değerli Bir Tekstil Elyafı Elde Edilen Bitki
 87. Tropikal Bölgelerde Yetişen Ve Nişastaca Zengin Yumru Kökleri Yiyecek Olarak Kullanılan Bitki
 88. Tropikal Bölgelerde Yetişen Bir Ağaç
 89. Tropikal Bölgelerde Yaşayan Kimi Kertenkelelerin Ortak Adı
 90. Tropikal Bölgelerde Bulunan Asalak Olmayan Guguk Kuşu
 91. Tropikal Amerika’da Yetişen Çok Sert Bir Ağaç
 92. Tropikal Amerika’da Yaşayan,Eflatunla Karışık Gri Ve Esmer Renkte,15 Cm Boyunda Büyük Gece Kelebeği Cinsi
 93. Tropikal Amerika’da Yaşayan Tavuğa Benzer Bir Kuş
 94. Tropikal Amerika’da Yaşayan Küçük Bedenli Akbaba
 95. Tropikal Amerika’da Yaşayan Kimi Hafif Gagalı Kuşların Ortak Adı
 96. Tropikal Amerika Ormanlarında Yaşayan Bazı Etçil Küçük Memelilerin Ortak Adı
 97. Tropikal Afrika’da Yetişen Ve Ohi De Denilen Ağaç
 98. Tropikal Afrika’da Yetişen Ve Odunu Marangozlukta Ve Kaplamacılıkta Kullanılan Çok Büyük Ağaç
 99. Tropikal Afrika’da Yetişen Ve Odunu Kolay İşlenen Büyük Bir Ağaç
 100. Tropikal Afrika’da Yetişen Ve Odunu Doğramacılıkta Marangozlukta Kullanılan Ağaca Verilen Ad
 101. Tropikal Afrika’da Yetişen Ve Odunu Doğramacılıkta Kullanılan Bir Ağaç
 102. Tropikal Afrika’da Yetişen Ve Açık Damarlı,Siyahımsı Esmere Dönüşen Esmer Renkte,Daha Çok Kaba Dokulu,Sert Ve Ağır Bir Odun Veren Ağaç
 103. Tropikal Afrika’da Yetişen Bir Ağaç
 104. Tropikal Afrika’da Yaşayan Ve Göbekli Domuz Da Denilen Hayvan
 105. Tropik Bölgelerde Yetişen,Bazı Erguvangillerden Çıkarılan Ve Cila Yapımında Kullanılan Bir Çeşit Reçine
 106. Triko Eşyaların Yakasını Yapmada Kullanılan Makine
 107. Tren İstasyonlarında Tren Yolu Boyunca Uzanan,İnilip Binilen Yüksekçe Döşeme
 108. Traktör Veya Kamyonlara,Daha Çok Yük Taşımalarını Sağlamak İçin Takılan Araba
 109. Trafik
 110. Trabzon’un Çaykara İlçesinde,1989’da Tabiat Parkı Kapsamına Da Alınan,Doğal Güzelliğiyle Tanınmış Göl
 111. Trabzon’un Akçaabat İlçesinde Bir Göl
 112. Trabzon Ve Rize Yöresinde Karabatak Denilen Deniz Kuşuna Verilen Ad
 113. Trabzon İlinde Bir Yayla
 114. Trabzon Hurması Da Denilen Tropikal Bir Meyve
 115. Toz Fırtınası
 116. Toz Emici Alet
 117. Toz Bulutu
 118. Toynaklı Memelilerin Bir Çoğunun Başında Bulunan,Sert Maddeden Oluşmuş Uzantıya Verilen Ad
 119. Toy,Acemi
 120. Tövbe Etme
 121. Toryum’un Simgesi
 122. Torun,Evlat
 123. Tornacılıkta,Bir Deliğin Ağzını Genişletmeye Yarayan Çelik Alet
 124. Tören,Merasim. Genellikle Resmi Yerlerde,Resmi İşlerde Uyulması Gereken Kural,Yol Ve Yöntemlerin Tümü
 125. Tören Yapılan Taş Masa
 126. Tören Ve Alaylarda Padişahın,Vezirin Yanında Yürüyen Görevliler
 127. Töre Bilimi,Ahlak. Bir Kimsenin Davranışlarına Temel Olan Ahlak İlkelerinin Tümü
 128. Torba Biçiminde Dikilmiş Yorgan Çarşafı
 129. Topuz Biçiminde Yaprakları Olan,Yapraklarının Üst Yüzeyi,Böcekleri Yakalayan Yapışkan Tüylerle Örtülü Bitki
 130. Topun Gerisini Kapayan Kapak
 131. Topu Kısa Aralıklarla Veya Yavaş Yavaş Vurarak İleri Götürmek
 132. Toptan,Götürü İş,Yazılı Anlaşma
 133. Topraktan Yapılmış Tencere
 134. Topraktan Çıkıp Büyüyen
 135. Toprak,Kum Ve Saman Elemeye Yarayan İri Delikli Kalbur
 136. Toprak Yığını,Küçük Tepe
 137. Toprak Ve Kireçle Karışık Kırıntılar,Yapı Döküntüsü
 138. Toprak Nemi
 139. Toprak İçinde Yumru Biçiminde Yetişen,Yenilebilen Bir Bitki,Yer Mantarı,Keme
 140. Toprak Evleri Sıvamak İçin Kireç Yerine Kullanılan Bir Tür Toprak
 141. Toprak
 142. Toprak Aşınması
 143. Toprağın Suyunu Çekerek Yerin Bataklık Duruma Gelmesini Önleyen Bir Ağaç
 144. Toprağın Nemi
 145. Toprağı Kazıp Siper Yapmak
 146. Toprağı Derince Kazarak Altını Üstüne Getirmek
 147. Toplum Yaşayışından Uzaklaşarak Tek Başına Yaşama
 148. Topluluk
 149. Toplu Olarak
 150. Toplu Geziler İçin Yapılmış Büyük Otobüs
 151. Toplardamarlarda İç Zar İltihabı
 152. Toplardamar Genişlemesi
 153. Toplar Damar
 154. Toplanma,Birleşim
 155. Toplama,Toplanma
 156. Toplam Olarak
 157. Topallık,Aksayarak Yürüme
 158. Topal,Aksak
 159. Ton Balığı
 160. Tömbeki Denilen Bir Cins Tütünün Dumanının Sudan Geçirilerek İçilmesini Sağlayan Araç
 161. Tombala Kartı
 162. Tokyo Kentinin Eski Adı
 163. Tokat’ta Yetişen Ve Kaliteli Bir Şarap Elde Edilen Beyaz Üzüm Çeşidi
 164. Tokat’ın Pazar İlçesinde,Sarkıt Ve Dikitleriyle Ünlü Bir Mağara
 165. Tok Ve Kalın Ses
 166. Tohumlarından Kandil Yağı,Çiçeklerinden Sarı Boya Çıkarılan Otsu Bir Bitki
 167. Tohumlarından Elde Edilen Yağ,Yapay Kauçuk Yapımında Kullanılan Bir Bitki
 168. Tohumda Embriyonu Kaplayan Etli Bölüm
 169. Tohum İçin Ayrılmış Tahıl,Tohum
 170. Tırpana Balığı. Yan Kanatları Vücuduna Yapışık,Uzun Kuyruklu,İri Bir Balık
 171. Tırnak,Boynuz,Kıl Gibi Üst Deri Ürünü Olan Yapıları Oluşturan Proteinli Madde
 172. Tırnak Kemirme Hastalığı
 173. Tırnak
 174. Tıraş Etme,Kazıma
 175. Tıpta İştahsızlık
 176. Tıpta Deli Dana Hastalığının Kısa Yazılışı
 177. Tıp’ta Kuvvetsizlik
 178. Tıp Dilinde İshal
 179. Tıp Dilinde İdrar Salgısının Azalmasına Verilen Ad
 180. Tıp Dilinde Felçli Anlamında Kullanılan Sözcük
 181. Tıp Dilinde Ergenlik,Buluğ Anlamında Kullanılan Sözcük
 182. Tıp Dilinde Bir İlacın Ağızdan Alınacağını Belirten Terim
 183. Tıp Dilinde Bere ,Morarma,Çürük Anlamında Kullanılan Söz
 184. Tıp Dilinde Belsoğukluğu Hastalığına Verilen Ad
 185. Tıp Dilinde Akciğer Veremine Verilen Ad
 186. Tınlama
 187. Tımar
 188. Tığ
 189. Tıbbın Sindirim Sistemi Hastalıklarını İnceleyen Dalı
 190. Tiyatrolarda Oyunu Alkışlamak İçin Parayla Tutulan Kimse
 191. Tiyatroda Sahne
 192. Tiyatro Ve Sinemada Teknik Ustalıkla Yapılan Hile
 193. Tiyatro Sahnesine İlk Çıkan Müslüman Türk Kadını
 194. Tiyatro Oyunları Yazma Sanatı
 195. Titreştirilince Ana Seslerden Birini Veren Çelik Alet
 196. Titreme,Ürperme
 197. Titreme Korkusu
 198. Titrek,Titreyen
 199. Tirsi Balığı
 200. Tire Ve Ödemiş İlçelerine Özgü Bir Tür Bilye Oyunu
 201. Tipo Baskıda Kullanılmak Amacıyla,Üzerine Kabartma Olarak Bir Kompozisyon Yada Resim Kopya Edilmiş Madeni Levha
 202. Tilkinin Ense Postu Kürkü
 203. Tilki,Samur,Tavşan Gibi Hayvanların Karın Taraflarından Elde Edilen Kürk
 204. Tiftikten Yapılan Bir Cins İnce Kumaş
 205. Tifo Gibi Bazı Hastalıklara Eşlik Eden Kas Zayıflığı
 206. Ticari Senetlerde,Ödemeden Sorumlu Olanların Ödememesi Halinde Üçüncü Bir Kişinin Alacaklılara Senet Bedelini Ödeyeceğine İlişkin Verdiği Güvence
 207. Ticari Malların Geçici Olarak Konulduğu Yer