O ve Ö harfi ile başlayan kare, çengel, kelime avı ve gazete bulmacalarında sorulan kelime-cümle-deyim ve sorularının bulmaca anlamı için başlıklara bakabilirsiniz.

 1. Özür,Kusur,Bozukluk Bulmaca
 2. Özür Dileme Bulmaca
 3. Özümleme Bulmaca
 4. Özsu Bulmaca
 5. Öznel Bulmaca
 6. Özgün Çizim,Harita,Plan Gibi Şeylerin Fotoğraf Tekniğiyle Çoğaltılması Yöntemi.Kalıptan Çekilen Resim Kopyası Bulmaca
 7. Özellikle Trakya Yöresinde Yetiştirilen Sulu Ve Hoş Kokulu Bir Kavun Cinsi Bulmaca
 8. Özellikle Sığırların Kanını Emen Bir Cins Sinek Bulmaca
 9. Özellikle Resim Yapımında Kullanılan Sentetik Bir Boya, Suda Ezilmiş Pigmentlerin Lateks İçinde Dağılımı Sonucunda Elde Edilen Emülsiyon Boya Bulmaca
 10. Özellikle Kafatası Sinirlerinin Denetlediği Kas Gruplarında Çabuk Yorulma Ve Zayıflık,Halsizlik Gibi Belirtilerle Ortaya Çıkan Kronik Hastalık Bulmaca
 11. Özellikle İran’da Yetişen Ve Nargile İle İçilen Bir Tütün Türü Bulmaca
 12. Özellikle Diş Hekimliğinde Dezenfektan Olarak Kullanılan Benzalyum Klorür’e Verilen Ad Bulmaca
 13. Özellikle Ayvalık Yöresine Özgü Acıçaça’da Denilen Bir Balık Bulmaca
 14. Özel Olarak Erkeklere Hizmet İçin Yetiştirilmiş Japon Kadını Bulmaca
 15. Özel Görev Bulmaca
 16. Özel Bir Şiir Diliyle Yazılmış Yazılan Epik İzlanda Şiiri Türü Bulmaca
 17. Özel Bir Maya Mantarıyla Keçi Veya İnek Sütünün Mayalanmasıyla Hazırlanan Ekşi İçecek Bulmaca
 18. Özel Bir Cam Kap İçinde Likör,Şarap,Meyve Ve Maden Suyu Karıştırılarak Hazırlanan İçkiye Verilen Ad Bulmaca
 19. Özel Bir Biçimleri Olmayan Maddeler İçin Kullanılan Sözcük Bulmaca
 20. Özdeyiş Bulmaca
 21. Özdeş Bulmaca
 22. Özdemir Asaf’ın Soyadı Bulmaca
 23. Özbek Güreşi,Yada Ayakta Judo’da Denilen Spor Dalı Bulmaca
 24. Ozanların Çaldığı Telli Bir Türk Sazı Bulmaca
 25. Oyunda Kazanılan Her Parti Bulmaca
 26. Oyunda Berabere Kalma Bulmaca
 27. Oyuna Komiklik Ve Neşe Katan Beklenmedik Söz Veya Hareket,Gülüt Bulmaca
 28. Oyun Bulmaca
 29. Oynayan (Kuşbaz,Kumarbaz,Cambaz) Bulmaca
 30. Oynar Eklemlerde Oynaklığın Kalmamasıyla Eklemin İşlemez Duruma Gelmesi Bulmaca
 31. Oymacı,Hak İşleri Yapan Sanatçı Bulmaca
 32. Övme Bulmaca
 33. Över Gibi Yerme,Yeriyormuş Gibi Övme Sanatı Bulmaca
 34. Över Gibi Görünüp Yerme,Yeriyormuş Gibi Görünüp Övme Sanatı Bulmaca
 35. Övendirenin Ucuna Çakılmış Sivri Demir Çivi Bulmaca
 36. Ovarak Sürülen İlaç Bulmaca
 37. Oval Bulmaca
 38. Ova Bulmaca
 39. Oturuş.Namazda,Rekat Sonlarında Belli Bir Süre Oturma Bulmaca
 40. Oturum Bulmaca
 41. Ötürü,Dolayı Bulmaca
 42. Otsu Bir Bitki Bulmaca
 43. Otomobiller İçin Verilen Geçici Gümrük Belgesi Bulmaca
 44. Otomobilin Ön Düzeninde Yer Alan Parça Bulmaca
 45. Otlatmak Bulmaca
 46. Otları İnceleyen Bilim Dalı Bulmaca
 47. Otlar,Otlak Bulmaca
 48. Otlak Bulmaca
 49. Öteki Dünya,Ahiret Bulmaca
 50. Öte Bulmaca
 51. Osmiyumun Simgesi Bulmaca
 52. Osmanlıların Cenova Cumhuriyetine Verdikleri Ad Bulmaca
 53. Osmanlıların Avusturya’ya Verdikleri Ad Bulmaca
 54. Osmanlıların Avrupalılara,Özellikle De Fransızlara Verdikleri Ad Bulmaca
 55. Osmanlılarda Yeni Evlenen Erkeklerden Alınan Vergi Bulmaca
 56. Osmanlılarda Yaygınlık Kazanmış Bir Yazı Türü Bulmaca
 57. Osmanlılarda Vergi Denetimi Ve Tahsili İle Maliyeye İlişkin Soruşturmaları Yapan Memura Verilen Ad Bulmaca
 58. Osmanlılarda Topraksız Köylüden Alınan Kazanç Vergisi Bulmaca
 59. Osmanlılarda Sınır Nişanı Bulmaca
 60. Osmanlılarda Saraylarda Hizmet Eden Hadımların Genel Adı,Hadım Ağası Bulmaca
 61. Osmanlılarda Sancak Beylerine Verilen Unvan Bulmaca
 62. Osmanlılarda Rumeli’deki Büyük Toprak Sahipleri Bulmaca
 63. Osmanlılarda Önceleri Olağanüstü Durumlarda,Sonraları İse Sürekli Olarak Toplanan Vergiye Verilen Ad Bulmaca
 64. Osmanlılarda Hükümdarın Ata Binerken Üzengisini Tutan Kişi Bulmaca
 65. Osmanlılarda Gümrük Vergisi Bulmaca
 66. Osmanlılarda Eyalet Valilerinin Buyruğundaki Başıbozuk Asker Bulmaca
 67. Osmanlılarda Başkomutan Bulmaca
 68. Osmanlılarca Avusturya’ya Ve Halkına Verilen Ad Bulmaca
 69. Osmanlılar Zamanında Vergi Ve Haraç Vermeyen Müslüman Ahaliye Verilen Ad Bulmaca
 70. Osmanlıda ,Padişahın Bir Miktar Toprağı Birine Mülki Olarak Veya Gelirinden Yararlanmak Üzere Vermesi Bulmaca
 71. Osmanlıca Nasipsiz,Kısmetsiz Anlamında Bulmaca
 72. Osmanlı’da Gece Bekçisi Bulmaca
 73. Osmanlı-Rus Savaşında Aziziye Tabyalarındaki Yararlılıklarıyla Ün Kazanmış Türk Kadın Kahraman.(1877-1978) Bulmaca
 74. Osmanlı Toprak Düzeninde Yıllık Geliri Yüz Bin Akçeyi Aşan Dirlik Bulmaca
 75. Osmanlı Sarayında Karavaşlar Arasından Seçilen Padişah Gözdesi Bulmaca
 76. Osmanlı Sarayında Bostancı,Baltacı Ve Kapıcıların Giydikleri Kırmızı Çuhadan Veya Keçeden Yapılmış,Yukarısı Geniş Ve Kıvrık,Boyu Uzunca Başlık Bulmaca
 77. Osmanlı Sarayında Bir Lalanın Altındaki Acemilerin Birbirine Hitap Biçimi Bulmaca
 78. Osmanlı Padişahlarının Her Yıl Yeniçeri Ağası Başta Olmak Üzere Ocak Ağalarına Dağıttıkları Yazlık Giysi Veya Kumaş Bulmaca
 79. Osmanlı Mimarlığında,Mukarnaslı Başlıkların En Üst Bölümü Bulmaca
 80. Osmanlı Mimarlığında Çatı Arasında Veya Dükkanların Üstünde Yer Alan Alçak Tavanlı Asma Kat Bulmaca
 81. Osmanlı İmparatorluğunun Yedi Saltanat Sancağından Biri Bulmaca
 82. Osmanlı İmparatorluğunun Trablus Ve Bingazi’deki Hurma Ve Zeytin Ağaçlarıyla Kuyulardan Aldığı Vergi Bulmaca
 83. Osmanlı İmparatorluğunda Sipahilerin Aldığı En Büyük Tımar Bulmaca
 84. Osmanlı İmparatorluğunda Rumeli’de Gece Bekçilerine Verilen Ad Bulmaca
 85. Osmanlı İmparatorluğunda Okul Kitaplarının Genel Adı Bulmaca
 86. Osmanlı İmparatorluğunda Deniz Subay Ve Erlerine Verilen Ad Bulmaca
 87. Osmanlı İmparatorluğunda Başbakan Bulmaca
 88. Osmanlı İmparatorluğunda , Saraylarda Türlü Devlet Hizmetleri İçin Aday Olarak Yetiştirilen Gençlere Verilen Ad Bulmaca
 89. Osmanlı İmparatorluğu Zamanında Avrupa Kıtasında Kalan Topraklarımıza Verilen Ad Bulmaca
 90. Osmanlı İdaresinde Sancak Beylerine Verilen Ad Veya Unvan Bulmaca
 91. Osmanlı Döneminde Kazaskerlere Verilen San Bulmaca
 92. Osmanlı Donanmasında Tümgenerale Eş Bir Rütbe Bulmaca
 93. Osmanlı Donanması Askeri Bulmaca
 94. Osmanlı Devletinin Yargı Sisteminde Şeyhülislamdan Sonra Gelen En Yüksek Görevliye Verilen Ad Bulmaca
 95. Osmanlı Devletinin Son Saray Ressamı Olan İtalyan Ressam Bulmaca
 96. Osmanlı Devletinin Karadeniz’in Kuzeyinde Kalan Sınır Eyaleti Bulmaca
 97. Osmanlı Devletinin İlk Döneminde Postacılık,Kuryelik Ve Muhafızlık Yapan,Daha Sonraki Dönemlerde Törenlerde Yer Alan Asker Sınıfı Bulmaca
 98. Osmanlı Devletinde,Rumeli’de Tutulan Tevzi Defterlerine Verilen Ad Bulmaca
 99. Osmanlı Devletinde Padişahların Hükümet Anlayışları Bakımından Yönetiminden Sorumlu Oldukları Halk Bulmaca
 100. Osmanlı Devletinde Kamu Gelirlerini Kiralamaya Dayanan Vergi Toplama Sistemi Bulmaca
 101. Osmanlı Devletinde Kadılara Ve Müderrislere Verilen Ad Bulmaca
 102. Osmanlı Devletinde İki Alaydan Oluşan Askeri Birlik Bulmaca
 103. Osmanlı Devletinde Has Ahırın En Büyük Yöneticisi Bulmaca
 104. Osmanlı Devletinde Din,Yargı Ve Öğretim İşleriyle Uğraşan Devlet Görevlileri Sınıfı Ve Bunların Mesleği Bulmaca
 105. Osmanlı Devletinde Celeplik Yapanlara Verilen Ad Bulmaca
 106. Osmanlı Devletinde 1840 Yılında Basılmış 20 Kuruş Değerinde Gümüş Sikke Bulmaca
 107. Osmanlı Devlet İleri Gelenlerinin Kullandığı Bir Bıçak Türü Bulmaca
 108. Osmanlı Da Devlet Malı Otlaklardan Alınan Vergi Bulmaca
 109. Osmanlı Borçları Yönetimi Bulmaca
 110. Osmaniye İlinde,Ulusal Park Kapsamına Alınan Ünlü Hitit Yerleşmesi Bulmaca
 111. Osmaniye İlinde Antik Bir Kent Bulmaca
 112. Osman Gazi’nin Kayınpederi Bulmaca
 113. Oryantalizm Bulmaca
 114. Oruç Tutan,Oruçlu Bulmaca
 115. Örtünme Bulmaca
 116. Ortodoks Resmi Bulmaca
 117. Ortodoks Hıristiyanların Bağlı Olduğu Kilisenin Başkanlarına Verilen San Bulmaca
 118. Örtme,Kapatma Bulmaca
 119. Örten,Bağışlayan Bulmaca
 120. Ortasında Lagün Bulunan Mercanada Bulmaca
 121. Ortalama Bulmaca
 122. Ortaklar Bulmaca
 123. Ortadoğu’da Ve Afrika’da Görülen Yerel Frengi Bulmaca
 124. Ortadoğu’da Doğmuş Avrupalı Bulmaca
 125. Ortadan Kaldırma,Yok Etme Bulmaca
 126. Ortaçağın En Önemli Atış Silahı Bulmaca
 127. Ortaçağda,Şövalyelerin Savaşta Ve Avda Kullandığı,Çoğu Zaman Zengin Oymalarla İşlenmiş Fildişi Boru Bulmaca
 128. Ortaçağda Slav Ülkelerinde,Bugün Batı Ülkelerindeki Kontun Karşılığı Bulmaca
 129. Ortaçağda Nakliye Gemisi Bulmaca
 130. Ortaçağda Avrupa’da Kullanılmış Bir Tür Eğri Hançer Bulmaca
 131. Orta,Ara Bulmaca
 132. Orta Ve Doğu Avrupalı Yahudilere Verilen Ad Bulmaca
 133. Orta Ve Doğu Avrupa Kökenli Yahudilere Verilen Ad Bulmaca
 134. Orta Oyununun Sergilendiği Genellikle Oval Biçimli Alan Bulmaca
 135. Orta Oyununda Taklitçi Bulmaca
 136. Orta Oyununda Kavuklu İle Konuşarak Oyunu Açan Oyuncu Bulmaca
 137. Orta Oyununda ,Karagözde Rum Tipi Bulmaca
 138. Orta Oyunu Ve Karagöz’de Yahudi Tiplemesine Verilen Ad Bulmaca
 139. Orta Karadeniz Yöresinde Dokunan Kalın Ve Dayanıklı Bir Tür Kumaşa Bulmaca
 140. Orta Kaldırım Bulmaca
 141. Orta İrilikte Bir Deniz Kuşu Bulmaca
 142. Orta Çağdaki Breton Saz Şairlerinin Aracılığıyla Ortaya Çıkan,Biri Anlatımsal,Diğeri De Lirik İki Şiir Türünün Adı Bulmaca
 143. Orta Çağda Okyanusta Kullanılmış Yelkenli Büyük Gemi Bulmaca
 144. Orta Çağda Fransa’da Derebeyinin Maddi Ve Manevi Esareti Altında Bulunan Kimse Bulmaca
 145. Orta Boylu,Düşük Kulaklı,Tüyleri Kısa Bir Tür Av Köpeği Bulmaca
 146. Orta Avrupa’da Bir Göl Bulmaca
 147. Orta Asya’da Eski Türk Mezarlarının Üzerindeki Türbe Türü Yapılara Verilen Ad Bulmaca
 148. Orta Asya Türkleri Ve Hintliler Arasında Yaygın Olan Telli Bir Çalgı Bulmaca
 149. Orta Anadolu’da Kızılırmak Kıvrımı İçinde Kalan Bölgenin Eski Çağlardaki Adı Bulmaca
 150. Orta Anadolu’da Bir İlk Çağ Yerleşmesi Bulmaca
 151. Orta Anadolu’da Bir Göl Bulmaca
 152. Örnek,Göstermelik,Model Bulmaca
 153. Örnek Veya Temel Olarak Alınan Tek Biçim Bulmaca
 154. Örnek Bulmaca
 155. Örnek Alınacak Söz Bulmaca
 156. Ormanlarda Oldukça Yaygın Bir Mantar Türü Bulmaca
 157. Ormanlara Zararlı Bir Böcek Bulmaca
 158. Orman Gülü Bulmaca
 159. Orhan Hançerlioğlu’nun Bir Romanı Bulmaca
 160. Orhan Boran’ın Yarattığı Radyo Oyunu Tipi Bulmaca
 161. Organizmanın Herhangi Bir Noktasında Bulunan Bir Hastalık Olayının Organizmanın Başka Bir Yerine Sıçraması Bulmaca
 162. Organizmanın 24 Saatlik Madde Ve Enerji İhtiyacını Karşılayan Besinlerin Çeşidi Ve Miktarı Bulmaca
 163. Organizmada Oluşan Bir Sıvının Akışının Durması Bulmaca
 164. Organizmada Darbeyle Oluşan Bozukluk Bulmaca
 165. Organik Kimyada Bir Önek Bulmaca
 166. Organ Katılaşması Bulmaca
 167. Organ Aktarımı Bulmaca
 168. Ordu İli Yöresinde Lokma Tatlısına Verilen Ad Bulmaca
 169. Ördekgillerden Bir Yaban Kuşu Bulmaca
 170. Ördeğe Benzer,Tüyleri Kiremit Renginde Bir Yaban Kuşu Bulmaca
 171. Ördeğe Benzer Bir Su Kuşu.,Av Kuşu Bulmaca
 172. Optik Kaydırma Bulmaca
 173. Optik Aletlerde Objektiften Aldığı Işınları Göze Veren Mercek Sistemi Bulmaca
 174. Operatör Bulmaca
 175. Operalarda Baş Kadın Rolünü Oynayan Oyuncu Bulmaca
 176. Operada,Perde Açılmadan Önce Orkestranın Çaldığı Parça Bulmaca
 177. Operada Tek Solist Tarafından Söylenen Şarkı Bulmaca
 178. Onurlu,Yüce Gönüllü Bulmaca
 179. Onurlu,Şerefli Bulmaca
 180. Önünde Çelik Kanadı Bulunan Paletli Traktör Bulmaca
 181. Onun İçin Bulmaca
 182. Ongun. TOTEM Bulmaca
 183. Önerme Bulmaca
 184. Önel,Vade Bulmaca
 185. Öndelik Bulmaca
 186. Ondan Sonra Bulmaca
 187. Öncü Bulmaca
 188. Öncesiz Bulmaca
 189. Önceden Yazılmış Ve Gerekli Süre İçinde Cevaplandırılmamış Bir Yazıyı Yineleme Bulmaca
 190. Önceden Ödemede Bulunarak Süreli Yayınlara Alıcı Olma İşi Bulmaca
 191. Önceden Delinmiş Parçaları Tornalamaya Özgü Torna Tezgahı Bağlama Aleti Bulmaca
 192. Önceden Belirlenen Bir Amaca Ulaşmak İçin Tutulan Yol Bulmaca
 193. Öncecilik Bulmaca
 194. Onbeş Ve Bazen Elli Altmış Kilo Çeken Sinagrite Benzer Bir Balık Bulmaca
 195. Önalım Bulmaca
 196. On Yedinci Asırdan On Dokuzuncu Asra Kadar Kıyı Taşımacılığında Ve İç Sularda Kullanılan Küçük Hollanda Yelkenlisi Bulmaca
 197. On Üçüncü Asırda İngiltere’de Despot Kralların Yetkilerini Büyük Oranda Daraltan Siyasal Bir Anlaşmaya Ve Belgeye Verilen Ad Bulmaca
 198. Ön Taraf,Cephe,Karşı,Yamaç Bulmaca
 199. On Tabanlı Logaritmanın Kısaltması Bulmaca
 200. On Sekizinci Asırdan Başlayarak Fransa’da Gelişen Bir Edebi Tür Bulmaca
 201. On Para Değerinde Olan Sikke Bulmaca
 202. On İkinci Yüzyılda Selçuklular Döneminde İran’ın Kaşan Kentinde Üretilen Bir Tür Seramik Bulmaca
 203. On İki Parmak Bağırsağının Şişkince Olan Başlangıç Bölümü Bulmaca
 204. On İki İmamdan Biri Bulmaca
 205. On İki Hayvanlı Eski Türk Takviminde Timsah Yılına Verilen Ad Bulmaca
 206. On İki Düzine Bulmaca
 207. On Dördüncü Asırda Orta Anadolu’da Kurulmuş Türk Beyliği Bulmaca
 208. On Dördüncü Asırda Kullanılan İnce,Uzun Çoğu Kez Üç Köşeli Hançer Bulmaca
 209. On Dördüncü Asırda Fransa’da Kullanılmaya Başlanan,Taşınabilir Ateşli Silah Bulmaca
 210. On Dokuzuncu Asırdan Başlayarak İstanbul’da Gerçekleştirilen Renkli Çizgili Ve Hareli Cam Eşyaya Verilen Ad.Noktalı Yada Dumanlı Sırça,İşlemeli Cam İşi Bulmaca
 211. On Dokuzuncu Asırda İstanbul Tiyatrolarında Ortaya Çıkan Eğlendirici Şarkı Bulmaca
 212. On Dokuzuncu Asırda Fransa’da Ortaya Çıkan Ve İki Kişiyle Oynanan Bir Kağıt Oyununa Verilen Ad Bulmaca
 213. On Dokuzuncu Asır Sonlarında Fransa’da Natüralistlere Karşı Çıkan Sembolizm Akımına Öncülük Etmiş Olan Sanatçılara Verilen Ad Bulmaca
 214. Ön Bulmaca
 215. On Birinci Yüzyılın İkinci Yarısında İzmir’e Egemen Olarak Anadolu Kıyılarında İlk Türk Donanmasını Kuran Türk Beyi Bulmaca
 216. On Beşinci Asırda Önce İtalya’da Başlayan Sonra Avrupa’ya Yayılan Sanat Ve Bilim Bulmaca
 217. On Beş Beyitten Az Olmayan,Bütün Beyitlerin İkinci Dizeleri En Baştaki Beyit İle Uyaklı Bulunan Ve Çoğu Kez Büyükleri Övmek İçin Yazılan Divan Edebiyatı Manzumesi Bulmaca
 218. On Altıncı Ve On Yedinci Yüzyıllarda İskoçya Ve Kuzey İngiltere’de,On Sekizinci Yüzyıldan Başlayarak Da İrlanda’da Yaygın Olan Ve Genellikle Tek Başına Yapılan Halk Dansı Bulmaca
 219. On Altı Taşla Oynanan Bir Zeka Oyunu Bulmaca
 220. Omuzluk Bulmaca
 221. Omuzdan Çapraz Olarak Bele İnen Bağ Bulmaca
 222. Omuzdan Bele Çapraz Olarak İnen Kılıç Askısı Bulmaca
 223. Omurgalıların Karaciğerinden Salgılanan Kahverengimsi Sarı Renkte Safra Pigmentine Verilen Ad Bulmaca
 224. Omlet Bulmaca
 225. Ölünün Ruhunun Azap Çekmemesi İçin Dağıtılan,Ölenlerin Kılınmamış Namazları Ve Tutulmamış Oruçları İçin Verilen Sadaka Bulmaca
 226. Oluntu Bulmaca
 227. Ölümün Ve Ölme Olayının Psikososyal Boyutlarıyla İncelenmesi Bulmaca
 228. Ölümsüzlük Suyu Bulmaca
 229. Ölümsüz ,Ölmez Bulmaca
 230. Ölüm Bulmaca
 231. Ölülerin Yakıldığı Yer Bulmaca
 232. Ölüler Bulmaca
 233. Ölü Yıkama Bulmaca
 234. Ölü Doğan Kuzunun Derisi Bulmaca
 235. Oltaya Yerleştirilen Düzenek Bulmaca
 236. Olta Veya Tuzağa Konulan Yem Bulmaca
 237. Ölmüş Kimselerle Cinsel İlişki Kurma Biçiminde Kendini Gösteren Cinsel Sapıklık Bulmaca
 238. Olgunluk Sınavı Bulmaca
 239. Olgunlaşınca Kendiliğinden Çatlayıp Açılmayan,Tek Odacıklı Ve Tek Tek Tohumlu Kuru Meyve Bulmaca
 240. Ölene Yakılan Ağıt Bulmaca
 241. Ölen Yeniçerilerin Çocuklarına Verilen Ad Bulmaca
 242. Öldürülmüş Bulmaca
 243. Öldürücü Hastalık Salgını Bulmaca
 244. Öldürme,Telef Etme,Yok Etme Bulmaca
 245. Öldükten Sonra İsa Tarafından Diriltildiğine İnanılan Adam Bulmaca
 246. Ölçülerin Başına Konulduğunda Onda Bir Anlamını Veren Bir Önek Bulmaca
 247. Ölçü,Kıstas Bulmaca
 248. Ölçü Bulmaca
 249. Ölçek Bulmaca
 250. Olay Bulmaca
 251. Olası,Olabilir Bulmaca
 252. Olağanüstülüğüne İnanılan Düşsel Sıvı.Büyülü İçki Bulmaca
 253. Okyanusların Çok Derin Yeri Bulmaca
 254. Okyanus Rüzgarı Bulmaca
 255. Okyanus Bilimi Bulmaca
 256. Öküzgözü De Denilen Papatyaya Benzer Çiçek Bulmaca
 257. Öküz Yemliği Bulmaca
 258. Okuyucu,Okur Bulmaca
 259. Okutman Bulmaca
 260. Okun Kirişe Geçen Ucundaki Kertik Bulmaca
 261. Ökümcülerin Kullandığı Ağaçtan Yapılmış Kalıp Bulmaca
 262. Okuma Yitimi Bulmaca
 263. Öksürük Otu Da Denilen Ve Sarı Çiçekler Açan Otsu Bir Bitki Bulmaca
 264. Ökçesiz Ve Arkalıksız Terlik Veya Pabuç Bulmaca
 265. Ok Torbası,Kılıfı Bulmaca
 266. Ok Bulmaca
 267. Ok Atan,Okçu Bulmaca
 268. Oğuzların Bozok Kolundan Bir Türkmen Boyu Olarak Selçuklularla Birlikte Anadolu’ya Gelen Ve Osmanlı Hanedanının Kökenini Oluşturan Konar Göçer Topluluk Bulmaca
 269. Oğuz Türklerinin 24 Boyundan Biri Bulmaca
 270. Öğütülmüş Susamın Koyu Sıvı Durumu Bulmaca
 271. Oğul Otu Bulmaca
 272. Öğretim Kuruluşlarında,Öğrencilerin Yönetmeliklere Ve Okul Kurallarına Göre Söz Ve Karar Sahibi Olmaları İlkesine Dayanan Yönetim Bulmaca
 273. Öğretici Bulmaca
 274. Öğrenim Görmeyen,Kendi Kendini Yetiştiren,Çocuklara Yönelik Öyküler Ve Romanlarıyla Tanınan,1996 Yılında Hayatını Kaybeden Yazarımız Bulmaca
 275. Oğlancı Bulmaca
 276. Ögeler Bulmaca
 277. Öfke,Sinir Bulmaca
 278. Öfke,Kızgınlık Bulmaca
 279. Odunundan Tarak,Kaşık Yapılan Çok Sert Kereste Veren Bir Ağaç Bulmaca
 280. Odunundan Kırmızı Boya Çıkarılan Bir Ağaç Bulmaca
 281. Odunu Tornacılık Ve Kaplamacılıkta Kullanılan,Kömürü İle Karakalem Resim Yapılan Küçük Bir Ağaç Bulmaca
 282. Ödünç,İğreti.,Emanet Bulmaca
 283. Ödünç Verme Bulmaca
 284. Ödünç Verilmiş Bir Paranın,Bir Yıldan Daha Kısa Bir Dönem İçin Hesaplanan Faizlerinin Ana Paraya Eklenmesi Bulmaca
 285. Ödünç Mal Bulmaca
 286. Odun Liflerini İçinde Bulunabilecek Yabancı Maddelerden Arıtma Ünitesi Bulmaca
 287. Odun Kömürü Bulmaca
 288. Odalar Arasında Gezdirilebilen Bir Tür Kömür Sobası Bulmaca
 289. Odak Boyutu Birkaç Santimetre Olan Yaklaştırıcı Mercek Bulmaca
 290. Ocak Ayının 28’inde Başlayan Fırtına Bulmaca
 291. Oburlar Bulmaca
 292. Obur. Bulmaca
 293. Öbür Dünyada Verilecek Olan Ceza Bulmaca
 294. Öbür Dünya İle İlgili,Ahret İle İlgili Bulmaca
 295. Öbür Dünya Bulmaca
 296. Öbek Bulmaca
 297.