Bulmaca Sözlüğü, çengel, kare, halka, altıgen çengel bulmaca, sözcük avı, gazetelerde ve posta gazetesi bulmacalarında sorulan Göçebe Ve Yarı Göçebe Türkmenler Arasında,Genellikle Ölülerin Ardından Söylenen Ağıt Ve Bozlağa Benzer Türkü Sorusunun cevabı aşağıdadır ?

  • YAKIM